Ons ondernemingsbeleid

Hellberg Safety wil door het leveren van het juiste kwaliteitsniveau en voortdurende verbeteringen worden gezien als de meest aantrekkelijke partner, die zowel gehoor, hoofd- en oogbescherming als vizieroplossingen biedt voor professionele gebruikers.

image

De markt en andere stakeholders moeten ons waarderen op basis van onze kernwaarden en ons op basis daarvan verkiezen boven elke andere leverancier of verkoper in de markt. Onze kernwaarden zorgen ervoor dat wij worden gezien als professionals, omdat we innovatief zijn, een hoge productkwaliteit leveren en een uitstekende service bieden aan onze klanten.

Wij hebben en onderhouden een brede deskundigheid op het gebied van gehoorbescherming, hoofdbescherming, oog- en gelaatbescherming en communicatieoplossingen voor persoonlijke veiligheid in lawaaierige omgevingen, voornamelijk op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Wij streven ernaar een werkplek te creëren waar het risico op letsel en gezondheidsproblemen minimaal is en waar werknemers gelukkig en betrokken zijn. Periodieke veiligheidsinspecties, opleiding en een open dialoog dragen ertoe bij dat dit wordt bereikt.

Wij werken aan een geleidelijke vermindering van de negatieve milieueffecten van onze productie, onze producten en de bijbehorende transporten. Daarnaast nemen we preventieve maatregelen om milieuschade te voorkomen. Wij houden ons aan de toepasselijke wetten, verordeningen, voorschriften en relevante industriële normen.