Active listening

De perfecte gehoorbescherming is er één die je de hele tijd kunt dragen. Met de active listening-functie bent u altijd in contact met jouw omgeving en toch beschermd tegen schadelijk geluid. Terwijl je gehoorbeschermers draagt, blijf je alert voor waarschuwingssignalen en kun je blijven communiceren met anderen om je heen.

image

Wat is active listening?

In ons streven om jouw gehoor te beschermen hebben we gehoorbeschermers lichter, comfortabeler en uiterst efficiënt gemaakt. Er was nog één grote hindernis die we moesten overwinnen, namelijk die van te veel bescherming! Voordat active listening bestond, had je in luidruchtige en gevaarlijke omgevingen de keuze tussen risico op gehoorschade of jouw fysieke veiligheid. We moesten ervoor zorgen dat waarschuwingsgeluiden, alarmen, signalen en geluiden die gepaard gaan met dreigend gevaar te horen waren tijdens het dragen van een gehoorbeschermer. Dit is precies wat onze active listening-functie doet - het waakt over je veiligheid door een aantal geluiden te versterken en schadelijk lawaai boven 82dB te blokkeren.

Het ingebouwde elektronische beveiligingssysteem (EPS) voorkomt dat lawaainiveaus van meer dan 82dB(A) via de luidsprekers je oren bereiken.

EPS-functie

Deze grafiek laat zien hoe effectief het EPS-systeem je tegen schadelijk geluid beschermt via de active listening functie. De functie is level dependent. Dit betekent dat de active listening functie het geluid dat door de luidsprekers wordt geproduceerd versterkt of verzwakt en beperkt, afhankelijk van het lawaainiveau buiten de gehoorbeschermer. De grafiek laat zien hoe active listening zwakke geluiden versterkt en het EPS-systeem hoge lawaainiveaus tot maximaal 82dB(A) beperkt via de elektronica.

Safety First

Bij het werken in gevaarlijke gebieden met veel activiteit moet je waarschuwingssignalen kunnen horen. Wanneer je kiest voor een gehoorbeschermer met active listening functie, kun je horen wat er om je heen gebeurt terwijl je gehoorbescherming draagt. Deze functie maakt gebruik van gevoelige microfoons, filters en een niet-lineaire versterker.

Communicatie

De active listening helpt ook bij het communiceren. Met microfoons in elke oorkap en ons Electronic Protection System (EPS) worden lage spraakgeluiden versterkt en wordt schadelijk geluid van meer dan 82 dB geblokkeerd. Dit elimineert het risico op lawaai-geïnduceerd gehoorverlies (NIHL).

Wanneer passieve gehoorbeschermers worden gebruikt bij blootstelling aan geluid van 90 dBA, neemt de spraakherkenning af van 70% naar 25%. Met gehoorbeschermers met active listening neemt de spraakherkenning helemaal niet af bij hetzelfde decibelniveau.

Wetenschappelijke studies over spraakverstaanbaarheid in luidruchtige omgevingen hebben aangetoond dat de spraakherkenning drastisch vermindert bij gebruik van passieve gehoorbeschermers. De reden hiervoor is dat u bij gebruik van een passieve gehoorbeschermer jouw spraakniveau automatisch aanpast op basis van je gehoor. Als de beschermer die de luisteraar draagt dat geluid sterk dempt, zakt je spraakniveau zodanig dat je nog moeilijk te verstaan bent voor de luisteraar.

De veiligste optie voor heldere communicatie in een luidruchtige omgeving is het gebruik van elektronische gehoorbeschermers met voldoende demping, uitgerust met de active listening-functie. Met deze functie is een spraakherkenningsniveau boven de 90% gemakkelijk haalbaar. Je kunt met jouw normale dynamische bereik spreken en krijgt een zuivere geluidskwaliteit. Als je vaak of over grotere afstanden moet communiceren, worden gehoorbeschermers met tweewegcommunicatie aanbevolen.

Effect van het afzetten van gehoorbescherming in een luidruchtige omgeving

Effect van het afzetten van gehoorbescherming in een luidruchtige omgeving

Risico's bij het afzetten van gehoorbescherming

Wanneer je je gehoorbescherming nauwelijks tien minuten per dag afzet in een luidruchtige omgeving, vermindert het dempingseffect drastisch. Dit geldt vooral bij hogere frequenties waarbij de demping optimaal is. Als de beschermer slechts korte tijd wordt afgezet in een luidruchtige omgeving, neemt de geluidsenergie naar het oor snel toe. Aangezien de demping van gehoorbeschermers maximaal is bij hoge frequenties, wordt de geluidsdosis het meest beïnvloed in dit bereik.

Lees meer over de risico's van geluid en het gebruik van gehoorbeschermers.